Visie & Missie

Visie & Missie

JIM FOUCHÉ VISIE

Om ʼn leierskool te wees op die gebied van akademie, sport, kultuur en geheelmensontwikkeling, gegrond op ʼn inklusiewe morele waardesisteem met Afrikaans as onderrigtaal.

JIM FOUCHÉ VISIE

Om ʼn leierskool te wees op die gebied van akademie, sport, kultuur en geheelmensontwikkeling, gegrond op ʼn inklusiewe morele waardesisteem met Afrikaans as onderrigtaal.

Etos

“Dreams can become a reality when we possess a vision that is characterized by the willingness to work hard, a desire for excellence, and a belief in our right and our responsibility to be equal members of society.”

JIM FOUCHÉ ETOS

Drome word verwesenlik deur ‘n visie wat gekenmerk is deur ‘n bereidwilligheid om hard te werk, ‘n soeke na uitnemendheid en ‘n oortuiging in ons reg en verantwoordelikheid om as gelyke lede van die samelewing te leef.

JIM FOUCHÉ MISSIE

Dit is die taak van Hoërskool Jim Fouché om:

Kwaliteit akademiese onderrig tot graad 12 te waarborg in vennootskap met die owerhede, ouers, opvoeders en gemeenskap.

Leerders met trots, hoop, lewensvaardighede en kritiese selfstandige denke tot verantwoordelike landsburgers te ontwikkel.

Instandhouding en verbetering van infrastruktuur te verseker.

Voortreflike ontwikkeling op die gebied van sport en kultuur te laat geskied.

JIM FOUCHÉ WAARDES

Jimmy & Jenny