Ons Personeel

Skoolhoof

Schalk Malherbe

Skoolhoof

hoof@jf.co.za

Adjunkhoofde

Kobus De Wet

Kobus De Wet

kobus@jf.co.za 

Alida Vorster

Alida Vorster

alidavorster23@gmail.com

Henri Wilken

Henri Wilken

hw@hsbfn.com

Bestuurspan

Corné Erasmus

Corné Erasmus

corne@jf.co.za

Anso Esterhuizen

Anso Esterhuizen

anso@webmail.co.za

Esta Hattingh

Esta Hattingh

sielkundige@jf.co.za

Jannecke Koekemoer

Jannecke Koekemoer

43625592@mylife.unisa.ac.za

Betsie Magnus

Betsie Magnus

magnus.jffj@gmail.com

Annemarie Malan

Annemarie Malan

aweb@jf.co.za

Rothea Oosthuizen

Rothea Oosthuizen

adminit@jf.co.za

Irene Raath

Irene Raath

iraath@telkomsa.net

Marisa Smit

Marisa Smit

marisa@jf.co.za

Andriëtte Strydom

Andriëtte Strydom

an3etstrydom@gmail.com

Personeel

Tale

Karen De Bruyn

Karen De Bruyn

Engels

karendebr@gmail.com

Karlien van der Merwe

Karlien van der Merwe

Engels

0823491744@vodamail.co.za

Ina Fourie

Ina Fourie

Engels

ina.fourie@yahoo.com

Soné j.v. Rensburg

Soné j.v. Rensburg

Engels

sonestrauss85@gmail.com

Germieke van Rooyen

Germieke van Rooyen

Engels

Germiekevanrooyen@gmail.com
Junior Smit

Junior Smit

Engels

juniorsmit950122@gmail.com

Irene Raath

Irene Raath

Afrikaans

iraath@telkomsa.net

Leta Loubser

Leta Loubser

Afrikaans

leta@jf.co.za

Camille Schoeman

Camille Schoeman

Afrikaans

Ferreira.camille@yahoo.com

Michaan Wessels

Michaan Wessels

Afrikaans

michaanwessels@gmail.com

Chantelle Fry

Chantelle Fry

Afrikaans

chorring001@gmail.com

Michelle Viljoen

Michelle Viljoen

Afrikaans

michellecviljoen@yahoo.com

Annali Wilken

Annali Wilken

Afrikaans

annali.wilken@gmail.com

Wiskunde

Schalk Malherbe (Snr)

Schalk Malherbe (Snr)

Wiskunde

hoof@jf.co.za

Henri Wilken

Henri Wilken

Wiskunde

hw@hsbfn.com 

Jannecke Koekemoer

Jannecke Koekemoer

Wiskunde

43625592@mylife.unisa.ac.za

Berna Foot

Berna Foot

Wiskunde

bernafoot@gmail.com

Stefanie Van Eeden

Stefanie Van Eeden

Wiskunde & WWG

vaneedenstefanie@gmail.com

Hermien Bester

Hermien Bester

WWG

hermienbester27@gmail.com

Cherietha Wagener

Cherietha Wagener

Wiskunde & WWG

cheriethawagener@gmail.com

Millie Van Wyk

Millie Van Wyk

Wiskunde & WWG

millievanwyk@yahoo.com

Stephan van der Walt

Stephan van der Walt

Wiskunde

Stephanvdwalt23@gmail.com

Wetenskappe

Annelize Van Rooyen

Annelize Van Rooyen

LWET / NW/M / NW/L / WWG

annelizejvr04@gmail.com

Kobus De Wet

Kobus De Wet

F.WET / NW/M

kobus@jf.co.za 

Marisa Smit

Marisa Smit

F.WET / NW/M

marisa@jf.co.za

Anso Esterhuizen

Anso Esterhuizen

L.WET

anso@webmail.co.za

Johnny Steyl

Johnny Steyl

NW/L / L.WET

steyl@jf.co.za

Jomari Laning

Jomari Laning

NW/L & SW

Jomarilaning7@gmail.com

Ekonomie en Rekeningkunde

Alida Vorster

Alida Vorster

EBW / REK

alidavorster23@gmail.com

James Taylor

James Taylor

EBW / REK

jobtaylor690905@gmail.com

Hans Grobler

Hans Grobler

BEST

hansgrobler@gmail.com

Johan Van Zyl

Johan Van Zyl

EBW / REK / BEST

johan@jf.co.za

Betsie Magnus

Betsie Magnus

EBW / EKON

magnus.jffj@gmail.com

Stephan van der Walt

Stephan van der Walt

EBW

Stephanvdwalt23@gmail.com
Thiardt Ingram

Thiardt Ingram

EBW

Rekenaartoepassings Tegnologie

Annemarie Malan

Annemarie Malan

IT / EBW / CAT

aweb@jf.co.za

Rothea Oosthuizen

Rothea Oosthuizen

IT / CAT

adminit@jf.co.za

Annatjie Human

Annatjie Human

IT / LO / CAT

annaventer@webmail.co.za

Lewensoriëntering

Inge Du Toit

Inge Du Toit

Lewensoriëntering

7512inge@gmail.com

Mioné Marais

Mioné Marais

Lewensoriëntering

mione.didi.marais@gmail.com

P.J Marais

P.J Marais

Lewensoriëntering

pj@jf.co.za

Drama, Kuns en Musiek

Lauriza Müller

Lauriza Müller

Kuns

kunste@jf.co.za

Ilse Fourie

Ilse Fourie

Musiek

siriusbloem@gmail.com

Isabel Theron

Isabel Theron

Drama

Isamalan.im@gmail.com

Mioné Marais

Mioné Marais

Skeppende Kuns

mione.didi.marais@gmail.com

Verbruikerstudies

Andriëtte Strydom

Andriëtte Strydom

Verbruikerstudies

an3etstrydom@gmail.com

Babette vd Merwe

Babette vd Merwe

Verbruikerstudies

(Geen e-pos)

Toerisme, Sosiale Wetenskap en Geografie

JP Botha

JP Botha

Toerisme, SW en Geografie

mjpbotha@mweb.co.za

Babette vd Merwe

Babette vd Merwe

Toerisme

(Geen e-pos)

Ilse Fourie

Ilse Fourie

Sosiale Wetenskap

siriusbloem@gmail.com

Thiardt Ingram

Thiardt Ingram

Sosiale Wetenskap

Tegnologie en Ingenieursgrafika en Ontwerp

Schalk Malherbe (Jnr)

Schalk Malherbe (Jnr)

WISK / TEG/IGO / IGO

schalk2@jf.co.za

Chanté Jacobs

Chanté Jacobs

Tegnologie

chantejacobs@icloud.com

Corné Erasmus

Corné Erasmus

TEG/IGO / IGO

corne@jf.co.za

Gimnasium en LO

Neil Murphy

Neil Murphy

Gimnasium en LO

neil.murphs@gmail.com

PJ Marais

PJ Marais

LO

pj@jf.co.za

Leerder Ondersteuning en Ontwikkelingsdienste

LOO Personeel. 

Foto van links: (Kantoor 2) Elize Horn, Esta Hattingh, Karin Arpin, Cornel Odendaal

Betsie Magnus

Betsie Magnus

LOO 1

magnus.jffj@gmail.com

Charlese Magnus

Charlese Magnus

LOO 1

charlese.loo@jf.co.za 

Nadine Gouws

Nadine Gouws

LOO 1

ontvangs.loo1@gmail.com 

Mariëtte Joubert

Mariëtte Joubert

LOO 1

mariette.jfloo1@gmail.com 

Karen Arpin

Karen Arpin

LOO 2

ontvangs.loo@jf.co.za 

As opvoeder by die Hoërskool Jim Fouché onderneem ek om:

  • Die waardes waarvoor die skool staan, uit te leef: geloof, respek, verantwoordelikheid, regverdigheid, omgee, betroubaarheid en burgerskap.
  • Alle leerders te respekteer ongeag geslag, ras, godsdiens, vermoë en agtergrond.
  • Met gesag, deernis en met professionaliteit teenoor leerders op te tree.
  • Die individualiteit en behoeftes van elke leerder te erken.
  • Die waardigheid, privaatheid, vertroulikheid en regte van die leerders te eerbiedig.
  • Onder geen omstandighede leerders te verneder nie en my te weerhou van enige vorm van fisiese of sielkundige misbruik.
  • Ten alle tye ‘n voorbeeld te wees waarna ons leerders kan opkyk.
  • Met vooruitbeplanning, goeie organisasie en stiptelikheid ‘n navolgingswaardige voorbeeld vir leerders te stel.
  • Deeglike voorbereiding te doen, goeie onderrig te gee en te streef na uitnemendheid.