JF Geskiedenis

JF Geskiedenis

Naam van skool

Nadat dit in 1956 bekend geword het dat hier in Wilgehof ‘n nuwe hoërskool gebou gaan word, is daar dadelik begin om ‘n naam vir die nuwe Hoërskool te soek. Na ‘n lank gewik en weeg het mnr. P.L.S. Aucamp met die voorstel gekom dat die skool na die destydse administrateur vernoem moet word, nl. mnr. Jim Fouché. Mnr. P.W. du Plooy was dadelik baie entoesiasties oor die naam en na onderhandelinge is die naam met die toestemming van die skoolkommissie en die Departement aanvaar. Vandag dra ons skool die naam van die voormalige Staatspresident JIM FOUCHÉ.

Bo: Skoolwapen – van Toeka tot Nou

Ons Leuse

In September 1954, nadat mnr. Du Plooy reeds die aanstelling as hoof vir 1955 ontvang het, het hy by sy broer in Johannesburg gekuier. Terwyl hy by die Vaalrivier kampeer het, het hy in alle erns na ‘n leuse vir die skool begin soek. Hy het reeds lank met die “saaigedagte” rond geloop en toe sy vrou op die leuse “Saai om te oes” kom, is die saak beklink.

Hoe is die leuse saamgestel? In Matt. 13:3 lees ons: “’n Saaier het uitgegaan om te saai….” In vers 8 lees ons: “’n Deel het op goeie grond geval en vrug opgelewer – eenhonderd – die ander sestig – die ander dertigvoudig.” Die hoofsaak van elke vers is, naamlik saai om te oes. Sedertien is die leuse “SAAI OM TE OES”.

 

Ons Skoollied

In 1955, pas nadat mnr. P.W. du Plooy as hoof by Wilgehof Volkskool begin het, het hy die personeel gevra om elkeen ‘n poging aan te wend om ‘n skoollied daar te stel. Vol inspirasie het hy self daardie middag gaan sit en sy sluimerende digterlike talent vrye teuels te gee.

Die volgende dag het hy sy poging op die swartbord geskryf. Ter wille van sy vrees dat die personeel dalk die poging ernstig sou opneem, het hy ewe “D.F. Malherbe” onderaan geteken. DIe personeel is ingeroep en hulle uitspraak was dat die digter ‘n mooi stuk werk, vol inspirasie, daargestel het. Daarna het mnr. Du Plooy die skuilnaam uitgevee en sy eie naam geteken. Onmiddelik was die werk nie meer “so mooi” vir hulle nie, maar (volgens hom) het niemand dit gewaag om beswaar te maak nie.

Vir die volle skoollied, kliek hier. 

Kontak ons

Tel: 051 502 1760/1

Adres: Lilaclaan Gardeniapark
Bloemfontein, Free State 9301

Vir Hoërskool Jim Fouché aansoekvorms, kontak:

11 + 4 =